Realizacje

OSTATNIE REALIZACJE

Przedstawiamy ostatnie realizacje na obiektach budowlanych. Nasze biuro stara się systematycznie wzbogacać dział ostatnich realizacji, aby pokazać klientom możliwości oraz przedstawić przykładowe problemy z którymi zwracają się do nas kontrahenci.

001 Ocena stanu technicznego

Opracowanie obejmowała ocenę stanu technicznego, elewacji, ścian piwnicznych, więźby dachowej, poszycia dachowego, obróbek blacharskich , kominów, instalacji wewnętrznych wraz z określeniem stopnia zużycia metodą Rossa i metodą średnioważoną, ustalenie zakresu prac koniecznych do wykonania celem przywrócenia obiektu do właściwego stanu technicznego wraz z wyceną kosztorysową przedmiotowych robót.

woj. Śląskie, Polska

002 Ocena stanu konstrukcji

Opracowanie obejmowała ocenę stanu technicznego nadpalonych elementów konstrukcji stalowej wraz ze skaningiem laserowym 3D obrazującym deformację elementów konstrukcyjnych, ustalenie stopnia zużycia przedmiotowego budynku, ustalenie wartości odtworzeniowej , ustalenie sposobu oraz kosztów naprawienia szkód.

woj. Śląskie, Polska

003 OCENA PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI DACHU BUDYNKU ​

Opracowanie obejmowała ocenę stanu technicznego, elewacji, ścian piwnicznych, więźby dachowej, poszycia dachowego, obróbek blacharskich , kominów, instalacji wewnętrznych wraz z określeniem stopnia zużycia metodą Rossa i metodą średnioważoną, ustalenie zakresu prac koniecznych do wykonania celem przywrócenia obiektu do właściwego stanu technicznego wraz z wyceną kosztorysową przedmiotowych robót.

woj. Śląskie, Polska

Biuro ekspertyz zajmuje się przygotowaniem opinii sądowych, ekspertyz na zlecenia Sądów powszechnych, Prokuratur, Policji i innych organów ścigania. Wykonuje również ekspertyzy budowlane, opinie budowlane oraz inne opracowania budowlane jak koreferaty do opinii i innych opracowań.
Infomacje kontaktowe
Tel: +48 606 303 036
biuro@bieglygasiorowski.pl
Osiedle Widokowe 4/17
32-540 Trzebinia
REALIZACJA : JJ