O RZECZOZNAWCY

o biurze

Biuro ekspertyz zajmuje się przygotowaniem opinii sądowych, ekspertyz na zlecenia Sądów powszechnych, Prokuratur, Policji i innych organów ścigania. Wykonuje również ekspertyzy budowlane, opinie budowlane oraz inne opracowania budowlane jak koreferaty do opinii i innych opracowań .

Zajmujemy się opracowaniami z szeroko pojętego budownictwa wykonujemy specjalistyczne opracowania w zakresie projektowania, realizacji wszelkich projektów budowlanych i wykonawczych oraz opracowań eksperckich i technicznych.

Specjalizujemy się w wycenach wartości szkód pochodzenia górniczego, diagnozujemy uszkodzone budynki wykonujemy pomiary wychylenia wraz z morfologią rys i spękań.

Ustalamy wartości odtworzeniowe budynków i budowli wraz z wartościami  technicznymi, stopień zużycia obiektów budowlanych w tym średnioważony, wartości szkód w budownictwie po działaniu żywiołów wody, wiatru i pożarów.

Wykonujemy wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomości, zakładów produkcyjnych innych.

Nasze biuro specjalizuje się w wykonywaniu operatów szacunkowych i innych wycen w tym dla banków.

Dokonujemy oceny nieruchomości przed zakupem.

Wykonujemy przeglądy okresowe budynków.

Oraz wiele innych z zakresu budownictwa.

 

POZNAJ ZESPÓŁ NASZYCH RZECZOZNAWCÓW

Jesteśmy dla Ciebie aby załatwiać Twoje sprawy.

Przewodzi nam jeden cel

„Wszystkie opracowania realizować z najwyższą starannością w trosce o dobro klienta”

mgr inż. Tomasz Gąsiorowski

Rzeczoznawca, ekspert z zakresu budownictwa

 • Studium biegłych sądowych – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych, Częstochowa
 • Podstawy kosztorysowania robót budowlanych – PZITB, Katowice
 • Podstawy kosztorysowania – Poziom II – PZITB, Katowice
 • Kurs przygotowujący do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej IGN, Katowice
 • Szkolenie z zakresu technologii skanowania laserowego 3D z zastosowaniem skanera Leica Geosystem P40
 • Badanie konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych i innych. Ocena stanu technicznego konstrukcji – PZITB, Katowice
 • Współczesne metody wykrywania wad w konstrukcjach budowlanych w praktyce inżynierskiej- PZITB, Katowice
 • Posadzki przemysłowe w budownictwie ogólnym. Diagnostyka uszkodzenia i naprawy, Środki zabezpieczające – PZITB, Katowice
 • Obiekty budowlane na terenach górniczych – PZITB, Siemianowice Śląskie
 • Naprawy konstrukcji obiektów zabytkowych cz.I – PZiTB, Katowice
 • Naprawy konstrukcji obiektów zabytkowych cz.II – PZiTB, Katowice
 • Obiekty budowlane na terenach górniczych diagnozowanie, sposoby wzmocnień i napraw istniejących konstrukcji – PZITB, Siemianowice Śląskie
 • Systemy ścian konstrukcyjnych – Archmedia, Kraków
 • Krajowa konferencja biegłych sądowych – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych, Częstochowa
 • Parkingi i Garaże podziemne – Archmedia, Kraków.
 • Użytkowanie Budynków na Terenach Górniczych – PZiTB , Katowice
 • Kierowanie zespołami projektantów z zakresu architektury, konstrukcji, instalacji oraz branży drogowej,
 • Kompleksowe zarządzanie projektami, kierowanie zespołami na wszystkich etapach  cyklów realizacyjnych przedsięwzięć, aktywny udział w pracach analityczno-projektowych,
 • Aktywny udział w pracach zespołów w obszarach doradczych i konsultingowych,
 • Zarządzanie projektami (wdrożeniowymi i integracyjnymi),
 • Reprezentacja firmy w działaniach marketingowych,
 • Wykonywanie ekspertyz i opinii sądowych
 • 6 lat doświadczenia praktyka indywidualna
 • 13 lat doświadczenia praca w Biurze Projektowym oraz Biurze Rzeczoznawców i Biegłych z zakresu budownictwa
 • 7 lat doświadczenia w realizacjach opinii sądowych
 • mgr inż. budownictwa w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
 • mgr Technologii Chemicznej w zakresie Gospodarki Paliwami i Energią
 • inż. Technologii Chemicznej w zakresie Energo chemicznego Pzetwórstwa Węgla
 • Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Absolwent Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
 • Rzeczoznawca budowlany do spraw jakości materiałów i usług - PIH
 • Biegły z zakresu budownictwa Sądów Okręgowych w Katowicach, Bielsko-Białej, Gliwicach
 • Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - ŚOIIB
 • Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oddział Katowice - PZITB
 • Ekspert z zakresu budownictwa
 • Audytor energetyczny

– Wieloletni dyrektor Biura Rzeczoznawców i Biegłych z Zakresu Budownictwa
– Główny Projektant, specjalista w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji w budynkach
– Specjalista w zakresie procedur administracyjnych, Prawa Budowlanego i Kodeksu Postępowania Administracyjnego

– Stały Biegły Sądowy w 3 Okręgach

– Rzeczoznawca PIH w specjalności Budownictwo Ogólne nr 00131

– Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr MAP/0111/PWBKb/16 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

– Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr MAP/0346/ZHOK/14 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

mgr inż. Bogusław Gąsiorowski

Rzeczoznawca Majątkowy

 • Rzeczoznawca majątkowy - zakresu szacowania nieruchomości
 • Uprawnienia nr 212 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28.05.1993r w zakresie szacowania nieruchomości.
 • Uprawnienia Ministra Infrastruktury nr MI/ŚE/146/2009 z dnia 12.06.2009 uprawniające do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego, oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową.

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia określającego wartość Twoich roszczeń ?

Chętnie zajmiemy się Twóją sprawą !

Biuro ekspertyz zajmuje się przygotowaniem opinii sądowych, ekspertyz na zlecenia Sądów powszechnych, Prokuratur, Policji i innych organów ścigania. Wykonuje również ekspertyzy budowlane, opinie budowlane oraz inne opracowania budowlane jak koreferaty do opinii i innych opracowań.
Infomacje kontaktowe
Tel: +48 606 303 036
biuro@bieglygasiorowski.pl
Osiedle Widokowe 4/17
32-540 Trzebinia
REALIZACJA : JJ