OFERTA

ZAKRES OFERTY

EKSPERTYZY

Ekspertyzy techniczne, opinie techniczne, orzeczenia o stanie technicznym, opinie budowlane, opinie sądowe

PROJEKTY BUDOWLANE

Projekty budowlane wszelkich obiektów spełniające wymagania rozporządzenia wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę

PROJEKTY WYKONAWCZE

Projekty wykonawcze wszelkich obiektów wymagane do skosztorysowania robót budowlanych np. w zamówieniach publicznych

ZABEZPIECZENIE

Zabezpieczenie materiałów dowodowych np. poprzez skaning laserowy 3D, dokumentacje fotograficzną, zdjęcia sferyczne itp.

POBIERANIE PRÓBEK

Pobranie próbek materiałów budowlanych celem wykonania laboratoryjnych badań właściwości fizykochemicznych

Wycena

wartości odtworzeniowej budynków, wartości technicznej budynków.

ROZLICZENIE PRAC

Określenie zakresu wykonanych prac w udokumentowaniem stanu zaawansowania robót i rozliczeniem dla umów ryczałtowych i z cenami jednostkowymi oraz na przykład na średnich stawkach rynkowych w SEKOCENBUD

OPRACOWANIA NA SZKODACH GÓRNICZYCH

Projekty zabezpieczeń budynków, określenie kosztów zabezpieczenia budynków, ustalanie wartości szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego, diagnostyka budynków wraz z morfologią i pomiarami wychyleń budynków

WYCENA

Wycena robót budowlanych, ustalanie wartości odtworzeniowej i technicznej budynków.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Przeglądy okresowe budynków półroczne i roczne oraz pięcioletnie. Zakładanie KOB, ustalanie stanu technicznego budynków, określanie zużycia technicznego w tym również metodą średnioważoną

INWENTARYZACJE

architektoniczno-budowlane wszelkich obiektów budowlanych, skanowanie laserowe 3D, tworzenie chmur punktów

Mówią o nas

Mogę serdecznie polecić Pana Biegłego - wszystko zgodnie z projektem, bardzo dobry kontakt
Magdalena Rotel
Architekt
Rzeczoznawca światowej klasy! Wychwycił błędy biura projektowego już na etapie sporządzania dokumentacji...
Michał Janowski
Główny projektant
Polecam, wszystkie procedury zgodne z ustaleniami
Karolina Styc
CEO

Ostatnie realizacje

Sprawdź nasze ostatnie projekty

INFORMACJA

Nasze doświadczenie pokazuje, że zakłady górnicze wyceniają wartość szkód poniżej 50% wartości rynkowych

 Zadzwoń lub napisz do nas  – nasze biuro pomoże Ci wyliczyć wartość roszczeń

 

Biuro ekspertyz zajmuje się przygotowaniem opinii sądowych, ekspertyz na zlecenia Sądów powszechnych, Prokuratur, Policji i innych organów ścigania. Wykonuje również ekspertyzy budowlane, opinie budowlane oraz inne opracowania budowlane jak koreferaty do opinii i innych opracowań.
Infomacje kontaktowe
Tel: +48 606 303 036
biuro@bieglygasiorowski.pl
Osiedle Widokowe 4/17
32-540 Trzebinia
REALIZACJA : JJ